top of page

#artstreethbg

Jag blev tillfrågad av Helsingborg stad att göra åtta par skor till #artstreethbg 2020. Uppdraget var att tolka åtta av stadens tolv väggmålningar i skor som sedan ställdes ut på Dunkers Kulturhus i Helsingborg. 

Pr bild.JPG
bottom of page